การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน"
กลุ่มบริการกิจการนักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ
2 - 3 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมซิตี้บีช รีสอร์ท อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


IMG 7691 IMG 7693
IMG 7696 IMG 7703
IMG 7705 IMG 7711
IMG 7714 IMG 7726
IMG 7731 IMG 7763


กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ
ย้อนกลับ